Notice: Undefined variable: PHP_SELF in D:\xampp\htdocs\site\supervisor\includes\config.in.php on line 24
ชื่อ - นามสกุล :นายวินัย เมฆหมอก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรกลุ่ม
หน้าที่ในกลุ่ม :